VvE mY-side II
Veemkade 1000-1104
Amsterdam
  Home | Buurt | Gebouw | Bestuur | Leden  

Vereniging van Eigenaren
Bestuur
Kascommissie
Administrateur
Wat te doen bij…

Vereniging van Eigenaren

Door de aankoop van een appartement:
- word je mede-eigenaar van het gebouw;
- verwerf je het exclusieve recht om een bepaald gedeelte te gebruiken;
- word je lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).


Dat is de juridische constructie om ervoor te zorgen dat je enerzijds gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het instandhouden van het gebouw (mede-eigenaar) en anderzijds recht hebt op privacy (appartementsrecht). Omdat er meerdere eigenaren zijn is er een forum nodig waarin democratische besluitvorming kan plaatsvinden over de gang van zaken: de VvE.

 

De woningen verschillen van elkaar in grootte. Hoe groter de woning, hoe groter je aandeel is als mede-eigenaar. Dat komt tot uiting in het aantal stemmen dat je hebt in de VvE en in de hoogte van de servicekosten.

Het aantal stemmen en het aandeel in de servicekosten per woning, is vastgelegd in een notariële akte: de splitsingsakte.

 

De statuten van de VvE bestaan uit het bepaalde in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, januari 1992 en de aanvullingen/wijzigingen daarop als vastgesteld in de splitsingsakte. Daarnaast kent de VvE een huishoudelijk reglement waarin de gezamenlijk afgesproken bepalingen zijn vastgelegd en een besluitenregister.

De VvE kiest een dagelijks bestuur dat belast is met de uitvoering van het beleid van de VvE.
Ook kiest de VvE leden voor een kascommissie.