VvE mY-side II
Veemkade 1000-1104
Amsterdam
  Home | Buurt | Gebouw | Bestuur | Leden  

Vereniging van Eigenaren
Bestuur
Kascommissie
Administrateur
Wat te doen bij…

Kascommissie

De kascommissie controleert de exploitatierekening van de VvE op correctheid, volledigheid en doelmatigheid. Ze geeft de leden advies over het goedkeuren van deze rekening.
De commissie wordt benoemd door en uit leden van de VvE en bestaat uit minimaal twee personen.