VvE mY-side II
Veemkade 1000-1104
Amsterdam
  Home | Buurt | Gebouw | Bestuur | Leden  

Vereniging van Eigenaren
Bestuur
Kascommissie
Administrateur
Wat te doen bij…

Wat te doen bij...

Calamiteiten in het pand
Neem contact op met een van de bestuursleden of bel met onze administrateur en beheerder Twinss.
Indien je zelf een storing doorgeeft b.v. aan Flexservice omdat de garage deur het niet doet, roep dan altijd luid en duidelijk dat het mY-side II betreft.
Hiermee voorkom je dat als meerdere bewoners gaan bellen, dit als aparte klachten wordt gezien met als gevolg dat er meerdere monteurs worden ingezet met alle (voorrij)kosten van dien.
Stuur ook altijd even een mailtje aan het bestuur.

 

Politie: 0900 8844 (of in noodgevallen 112)

Meldpunt Geluidoverlast Horeca: 020 4214567
24 uur/dag bereikbaar en geeft melding door aan stadsdeel en politie

 

Melding Openbare ruimte

Ziet u op straat of in een park iets dat opgeruimd of gemaakt moet worden? Staat een fietsenrek vol oude wrakken? Maakt een horecazaak of bedrijf te veel herrie?

Geeft het door aan Melding Openbare Ruimte

 

Panama: 020 3118689
Oostelijke Handelskade 4

 

Milieuklachtenlijn: 020 6207976

 

Meldpunt Overlast te Water: 020 6250099
infopunt, stuurt melding door naar relevante partijen

 

Binnenwaterbeheer: 020 5503650
Direct optreden, wegslepen.

 

Gemeentelijk Havenbedrijf: 020 5234600
Direct optreden.

Walstroom

Enige jaren geleden zijn een aantal walstroomkasten aan de Veemkade geplaatst.
Dit is allereerst gedaan om overlast van draaiende generatoren (geluid en stank) weg te nemen.
Bovendien wordt door het gebruik van walstroom bevorderd dat de luchtkwaliteit zal verbeteren. Dit is ook een uitgangspunt van Haven Amsterdam.
Binnenvaartschepen die willen afmeren dienen gebruik te maken van deze walstroomvoorziening.
Dit betekent dat overlast niet meer zal worden getolereerd.

Bij het winkelcentrum Brazilië zijn geen walstroomkasten geplaatst.
De reden is als binnenvaartschepen daar af willen meren, dit uitsluitend mogen doen om hun auto van/aan boord te zetten.
De maximale periode om dit te mogen uitvoeren is een half uur.

Als een binnenvaartschip de hele zondag met een generator draait, en daarmee overlast veroorzaakt, een overtreding met de regelgeving begaat .
Mocht u in de toekomst wederom een vaartuig aantreffen dat langdurig met generator draait, dan kunt u het beste de afdeling Toezicht, Milieu & Veiligheid (TMV) van Haven Amsterdam bellen.
Zij zijn bereikbaar onder nummer 020-5234600. Zij zullen dan een havendienstboot langsturen om de overlast direct weg te nemen.